Dec. 24th, 2012

oldradist: (old)


Познер люто, бешено слил. Жду в следующую передачу опровержения.

Profile

oldradist: (Default)
oldradist

December 2012

S M T W T F S
      1
2 34 5 678
910 11 12 13 1415
161718 19202122
23 2425 26 27 2829
30 31     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 09:27 pm
Powered by Dreamwidth Studios